Valmennukset ja verkkokurssit

CRnet Verkosto tarjoaa vastuullisen liiketoiminnan valmennuksia, jotka toteutetaan 8 -12 hengen ryhmissä työpajatyyppisinä koulutuksina Helsingissä.

Valmennukset tarjoavat ajankohtaista tietoa liiketoiminnan strategian kehittämiseen, operatiivisen toiminnan tehostamiseen sekä vastuullisuuden   aihealueiden viestintään. 

Valmennuspäivien ohjelmia soveltamalla voidaan myös toteuttaa yrityskohtainen CR Agent-ohjelma, jossa työpajoja täydennetään organisaation liiketoimintaan liittyvillä kehittämisprojekteilla.

 
photo-1418225162054-0f773a996f9e.jpeg

TURVALLISUUSVALMENNUS

Crnet Oy on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa 
yritysturvallisuuden valmennuskokonaisuuden, joka sisältää seuraavat aihealueet:

 • Turvallisuusjohtaminen

 • Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet

 • Toimitilaturvallisuus       

 • Työhyvinvointi & työterveys
  ja -turvallisuus

 • Tietosuoja ja tietoturvallisuus

 • Rikosturvallisuus sekä henkilö- ja matkustusturvallisuus

 • Ympäristöturvallisuus 

 • Turvallisuusjohtamisen hallintajärjestelmät

 • Turvallisuusviestintä 

 • Kriisiviestintä

Valmennuspäivät järjestetään Helsingissä.


photo-1500015139098-84b51c349a60.jpeg

VASTUULLISUUSVIESTINTÄ

Kattava viiden päivän valmennuspaketti antaa työkalut yrityksen vastuullisuusviestinnän suunnitteluun ja kriisiviestintävalmiuksien rakentamiseen. Viestinnän pohjana toimivat yrityksen vastuullisuusmittarit ja -indikaattorit, joihin paneudutaan omana kokonaisuutenaan.

 • Vastuullisuus 2020 

 • Turvallisuusriskien kartoitus 

 • Mittarit & Indikaattorit 

 • Viestintä ja raportointi 

 • Kriisiviestintä 

photo-1503551723145-6c040742065b.jpeg

RISKIENHALLINTA

Neljän intensiivisen valmennuspäivän aikana osallistujalle rakennetaan työkalut yrityksen turvallisuusriskien tunnistamiseen, analysointiin ja hallintaan. Samalla luodaan katsaus työterveysseikkoihin sekä erityistilannejohtamisen edellytyksiin. 

 • Turvallisuusriskien kartoitus  

 • Turvallisuusriskien hallinta 

 • Työterveys & työturvallisuus osaksi yrityskulttuuria 

 • Kokonaisvaltainen turvallisuusjohtaminen 

 

Valmennuksia järjestetään 

 • Vastuullisen liiketoiminnan strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä sekä vastuullisuusviestinnästä

 • Energia- ja materiaalitehokkuudesta

 • Ympäristölaskennasta

 • Vastuullisesta hankintatoimesta 

 • Yritysturvallisuudesta ja riskienhallinnasta

 • Työhyvinvoinnista

Lisäksi olemme rakentaneet seuraavat valmennuskokonaisuudet:

 • Vastuullisuusviestintä / 5 valmennustilaisuutta

 • Riskienhallinta / 4 valmennustilaisuutta

 • Vastuullinen liiketoiminta / 8 valmennustilaisuutta

Kysy lisää järjestettävistä  valmennuksista ja työpajoista!