CRnet tietopankki

Mikä on helppokäyttöinen, edullinen ja helposti saavutettava työkalu vastuullisen liiketoiminnan tietotaidon ylläpitoon pienissä ja suurissa yrityksissä?

Se on CRnet-tietopankki, johon kootaan yritysten käytettäväksi ytimekästä uusinta tietoa kaikista kolmesta yritysvastuun kulmakivestä - taloudesta, ympäristöstä ja ihmisistä - täydennettynä laatu- ja lainsäädäntöasioilla.

CRnet tietopankkia kehittävät ja pitävät yllä CRnet-asiantuntijamme ja CRnet Verkosto. CRnet tietopankista on myös graafisen alan oma sovellus.