CRnet tarjoaa työkalut, koulutusta ja osaamista vastuullisen liiketoiminnan menestyvään kehittämiseen.

photo-1517078216820-9feba4a2fde3-V3.jpg
 
 

VISIOMME:

Teemme 1000 Suomen vastuullisinta yritystä.

MISSIOMME:

Autamme asiakkaamme kannattavaan vastuulliseen liiketoimintaan.

ARVOMME:

 • Eettinen tehokkuus

 • Verkoston vahvuus

 • Parempi maailma asiakkaillemme

 
 
 
 
valkoinen.jpg

 

Valmennukset ja verkkokurssit

CRnet Verkosto tarjoaa vastuullisen liiketoiminnan valmennuksia, jotka toteutetaan 8 -12 hengen ryhmissä työpajatyyppisinä koulutuksina Helsingissä.

Valmennukset tarjoavat ajankohtaista tietoa liiketoiminnan strategian kehittämiseen, operatiivisen toiminnan tehostamiseen sekä vastuullisuuden   aihealueiden viestintään. 

Valmennuspäivien ohjelmia soveltamalla voidaan myös toteuttaa yrityskohtainen CR Agent-ohjelma, jossa työpajoja täydennetään organisaation liiketoimintaan liittyvillä kehittämisprojekteilla.

Vastuullisuusviestintä

Kattava viiden päivän valmennuspaketti antaa työkalut yrityksen vastuullisuusviestinnän suunnitteluun ja kriisiviestintävalmiuksien rakentamiseen. Viestinnän pohjana toimivat yrityksen vastuullisuusmittarit ja -indikaattorit, joihin paneudutaan omana kokonaisuutenaan.

 • Vastuullisuus 2020 

 • Turvallisuusriskien kartoitus 

 • Mittarit & Indikaattorit 

 • Viestintä ja raportointi 

 • Kriisiviestintä 

Turvallisuusvalmennus

Crnet Oy on kehittänyt yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa  yritysturvallisuuden valmennuskokonaisuuden, joka sisältää seuraavat  aihealueet:

 • Turvallisuusjohtaminen        

 • Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet

 • Toimitilaturvallisuus       

 • Työhyvinvointi & työterveys ja -turvallisuus

 • Tietosuoja ja tietoturvallisuus

 • Rikosturvallisuus sekä henkilö- ja matkustusturvallisuus

 • Ympäristöturvallisuus 

 • Turvallisuusjohtamisen hallintajärjestelmät

 • Turvallisuusviestintä 

 • Kriisiviestintä

Valmennuspäivät järjestetään Helsingissä.

 

Riskienhallinta 

Neljän intensiivisen valmennuspäivän aikana osallistujalle rakennetaan työkalut yrityksen turvallisuusriskien tunnistamiseen, analysointiin ja hallintaan. Samalla luodaan katsaus työterveysseikkoihin sekä erityistilannejohtamisen edellytyksiin. 

 • Turvallisuusriskien kartoitus  

 • Turvallisuusriskien hallinta 

 • Työterveys & työturvallisuus osaksi yrityskulttuuria 

 • Kokonaisvaltainen turvallisuusjohtaminen 

 
 

Tilaa maistiainen tietopalveluista

 

VAU-uutiskirje

CRnet viikkokatsaus

CRnet ympäristöuutiset

 
 

 
 
 

Yritys

Crnet Oy on lokakuussa 2007 perustettu palveluyritys, joka ensimmäisenä Suomessa keskittyy puhtaasti vastuulliseen liiketoimintaan.

Crnet Oy:n päämääränä on tarjota vastuunsa kantaville yrityksille työkaluja, tietoa ja valmennusta, joiden avulla yritysten on mahdollista nousta edelläkävijöiksi omalla liiketoimintasektorillaan. 

Yrityksessä on kaksi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista työntekijää sekä 8 organisaation toimijaverkosto, jonka osaaminen kattaa vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet: ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun, taloudellisen vastuun ja laadunhallinnan.